Wideo: Separator do ciekłych mieszanin z pojemnikem separacyjnym

Separator magnetyczny z automatycznym czyszczeniem wychwytuje zanieczyszczenia metalowe z cieczy. Podczas automatycznego cyklu czyszczenia te zanieczyszczenia są spłukiwane wodą lub dowolnym medium. Ta ciecz do spłukiwania wraz z wychwytanymi metalami jest wypuszczana do pojemnika separacyjnego.

Pojemnik separacyjny
Pojemnik separacyjny

Dużą zaletą tego rozwiązania technicznego jest to, że z dolnej części pojemnika ciecz do płukania można wykorzystywać ponownie do płukania separatora. Chodzi, zatem o układ zamknięty z minimalnymi stratami cieczy do płukania. Uzupełnianie lub kompletna wymiana cieczy do płukania jest tylko sporadyczna, co pozwala na oszczędności i zmniejszenie pracochłonności obsługi.

Zalety pojemnika separacyjnego

  • wysoka skuteczność separacji magnetycznej
  • układ zamknięty separacji wtórnej – separator czyści się wciąż tą samą cieczą do płukania (woda, olej lub emulsja), co zmniejsza jego straty. Ciecz wymienia się tylko, co jakiś czas w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia i częstości czyszczenia separatora.
  • niskie koszty likwidacji wychwytanych zanieczyszczeń (likwiduje się tylko zanieczyszczenia metalowe, nie ciecz do płukania)
  • minimalne obciążenie ekologiczne
  • bez konieczności obsługi - oszczędność siły roboczej
  • dobrze widać, ile zanieczyszczeń metalowych wychwytuje separator

Suche odseparowane metale w pojemniku separacyjnym

Bęben magnetyczny wychwytuje metale, a bęben dociskający  wyciska z nich resztki cieczy.

 

Czy myślą Państwo, że ten separator odpowiada Państwa potrzebom?

Prosimy przeczytać szczegółowe informacje o separatorze i zapytać nas, poradzimy Państwu z wyborem.