Ochrona danych osobowych

Gwarantujemy wszystkim użytkownikom tego serwera ochronę ich danych osobowych zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb./ Dz.U./ , O ochronie danych osobowych i jednocześnie zobowiązujemy się, że danych osobowych nie udostępnimy w jakiejkolwiek postaci trzeciej osobie.

Państwa dane będą zgodnie z ustawą zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do komunikacji między sprzedającym i kupującym.