Warunki handlowe

Szanowni Klienci! Dnia 11.08.2005 r. uruchomiliśmy sklep internetowy oferujący szeroką gamę naszych produktów. Ułatwi to szybsze, wygodniejsze, a przede wszystkim tańsze zakupy. Twoje zakupy w naszym sklepie internetowym objęte są zniżkami i to już przy zakupie jednej sztuki! Nie naliczamy także opłat za pakowanie i przesyłkę pocztową,

a jedynie jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 20, - PLN za całe zamówienie. Przy zakupie znasz dokładną cenę produktu z uwzględnieniem zniżki. Do 24 godzin od momentu złożenia przez Ciebie zamówienia skontaktujemy się z Tobą pisemnie, potwierdzimy przyjęcie zamówienia i podamy dokładny termin dostawy.

Spólka

 • MAGSY sp. zo.o., NIP: 645-24-88-486
 • Niniejsze warunki handlowe obowiązują do czasu wydania nowych warunków handlowych.
 • Warunki handlowe zostały wydane dnia 01.11.2008 r.

Zamówienie

Umowa kupna stanowiąca podstawę sprzedaży towaru realizowanej przez sprzedającego
na rzecz kupującego powstaje w oparciu o wiążące potwierdzenie zamówienia. Za wiążące uważa się potwierdzenie pisemne (np. pocztą elektroniczną), które nastąpiło

po wcześniejszym przesłaniu elektronicznego zamówienia (potwierdzenie o wpłynięciu zamówienia do systemu nie stanowi potwierdzenia zamówienia). Kontakt ze strony sprzedającego w celu potwierdzenia zamówienia następuje, z reguły, po sprawdzeniu dostępności i terminu dostawy zamówionego towaru. Potwierdzone przez sprzedającego zamówienie (lub jego część) uważa się za wiążące dla obydwu stron, o ile nie nastąpiło naruszenie warunków uzgodnionych w okresie potwierdzenia. Za warunki zasadnicze uważa się przede wszystkim treść zamówienia (dokładna specyfikacja towaru i jego ilość), cenę towaru oraz cenę transportu.

Wycofanie zamówienia

Wycofanie zamówienia przez kupującego

Kupujący może w każdej chwili wycofać zamówienie bez podania przyczyny pod warunkiem, że nastąpi to przed jego potwierdzeniem. Po wiążącym potwierdzeniu zamówienie można wycofać w przypadku, gdy sprzedający nie wywiąże się z uzgodnionych warunków dostawy. W razie wycofania potwierdzonego zamówienia, kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku takiego postępowania. Sprzedający będzie dochodził prawa do odszkodowania przede wszystkim w przypadku,

gdy w związku z pozyskaniem towaru poniósł udokumentowane koszty, jak np. niepotrzebnego transportu itp.

Odstąpienie od umowy kupna

Odstąpienie od umowy kupna podlega także regulacji ustawy

Zgodnie z ustawą klient może odstąpić od umowy do 14 dni od dnia odbioru towaru. Jeżeli w tym terminie klient zdecyduje się na odstąpienie, powinien przestrzegać niżej wymienionych warunków.

Klient ma obowiązek poinformować nas (pisemnie) o tym, że żąda odstąpienia od umowy. Musi podać datę zamówienia, numer faktury, symbol zmienny i datę otrzymania towaru. W razie otrzymania i odebrania towaru, powinien go odesłać do nas na adres podany w sekcji kontakt na www.magsy.cz, przestrzegając następujących warunków:

 • towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (lub zapakowany w taki sposób, aby podczas transportu nie uległ uszkodzeniu),
 • nieużywany,
 • nieuszkodzony,
 • do towaru należy załączyć kopię dowodu zakupu,
 • Towar proszę przesyłać przesyłką poleconą i ubezpieczoną, ponieważ nie odpowiadamy za jego ewentualne zagubienie w drodze do nas (przesyłka polecona to nie to samo, co przesyłka za pobraniem).

W razie spełnienia wszystkich ww. warunków zwrotu towaru, zwracamy pieniądze przekazem pocztowym lub przelewem na konto klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. W razie dostarczenia niekompletnego towaru lub w sposób niezgodny z podanymi warunkami, termin ten ulega przesunięciu aż do czasu dostarczenia pełnowartościowego towaru.

W razie nieprzestrzegania jednego z ww. warunków nie będziemy uznawać odstąpienia od zamówienia i towar zostanie zwrócony do 14 dni na koszt odsyłającego.

Warunki dostawy

Dostawy przedmiotu zamówienia (zamówionego towaru) realizowane będą w jak najkrótszym terminie, zazwyczaj do 7dnu od wiążącego potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach termin dostawy, po uzgodnieniu z kupującym, może być dłuższy. Zapewniamy dostawę towaru na całym obszarze Polski.

za pośrednictwem usługi PPL. Koszty transportu pokrywa dostawca. Odbiorca pokrywa wyłącznie jednorazową opłatę manipulacyjną za całą dostawę w wysokości 20, - PLN netto.

Ochrona danych osobowych

 • Szanujemy prywatność naszych klientów. Jednak, aby móc oferować im wartościowe usługi, musimy znać niektóre ich dane osobowe. Dane te chronimy przed nadużyciem, nie udostępniając ich żadnym stronom trzecim.
 • Korzystając z niniejszego sklepu internetowego klient wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji o nim oraz jego zakupach na ww. warunkach.
 • Wysyłając zamówienie klient wyraża jednocześnie zgodę na informowanie go o nowościach w naszym sklepie internetowym za pomocą e-maila lub telefonicznie. Jeżeli klient nie życzy sobie przesyłania tych informacji, może w każdej chwili z nich zrezygnować wysyłając e-mail na adres magnesy@balnex.cz.
 • Nasz sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od gwarancji bezpieczeństwa w przypadku ataku na serwer przez nieznanego sprawcę (hakera). Wyłącznie w tym przypadku nie obowiązują ww. zasady przetwarzania danych.

Warunki reklamacji

Częścią warunków handlowych są także warunki reklamacji, których pełne brzmienie znaleźć można w poniższych punktach lub w formie pisemnej, w placówce sprzedającego.

Odpowiedzialność za wady towarutowarancja

Kupujący zobowiązany jest obejrzeć towar bezpośrednio po jego odebraniu. W razie stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń opakowania produktu kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan towaru, a w razie jego uszkodzenia sporządzić w obecności przewoźnika notatkę na temat tych uszkodzeń. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu ponosi przewoźnik. Wszystkie towary są ubezpieczone. Na podstawie sporządzonej notatki klient po zamknięciu zdarzenia szkodowego z przewoźnikiem otrzyma stosowną obniżkę lub nowy produkt. Kupujący podpisując kwit przewozowy wyraża zgodę na odbiór towaru i potwierdza, że dotarł on do niego w stanie nieuszkodzonym. Późniejsze reklamacje uszkodzeń powstałych w wyniku transportu nie będą uwzględniane i zostaną odrzucone.

Gwarancja nie obejmuje zużycia towaru (lub jego części) powstałego wyniku jego użytkowania. Krótszej żywotności produktu nie uważa się zatem za wadę i nie może ona stanowić przedmiotu reklamacji.

W przypadku, gdy towar przy odbiorze przez kupującego okaże się niezgodny z umową kupna (tzw. niezgodność z umową kupna), kupujący może zażądać, aby sprzedający bezpłatnie i niezwłocznie dostarczył towar odpowiadający umowie kupna, poprzez jego wymianę lub naprawę. Jeżeli jest to nie możliwe, kupujący może zażądać stosownej obniżki ceny towaru lub odstąpić od umowy. Niniejsze ustalenia nie obowiązują w przypadku, gdy kupujący przed odbiorem towaru wiedział o jego niezgodności z umową kupna lub sam przyczynił się do tej niezgodności. Niezgodność z umową kupna, która wyjdzie na jaw w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbioru towaru, uważa się za niezgodność istniejącą już przed jego odbiorem, jeżeli nie stoi ona w sprzeczności z charakterem produktu lub jeżeli nie zostanie dowiedzione inaczej. W razie niezgodności towaru z umową, konsumentowi przysługuje prawo do tzw. naprawy sytuacji poprzez:

 • bezpłatne doprowadzenie towaru do stanu odpowiadającego umowie poprzez jego naprawę,
 • stosowne obniżenie ceny kupna,
 • dostarczenie towaru na wymianę,
 • odstąpienie od umowy.

Przebieg reklamacji

W razie zgłoszenia reklamacji należy przestrzegać następującego porządku chronologicznego:

 1. Należy skontaktować się z naszą firmą - upoważniony pracownik omówi z klientem przebieg reklamacji.
 2. Należy przesłać towar na wskazany adres. Towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu - w przeciwnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
 3. W razie osobistego zgłoszenia reklamacji towar należy przekazać razem z oryginalnym opakowaniem.