Testowanie magnesów

Abyśmy maksymalnie ułatwili dobór najlepszego magnesu i jednocześnie mogli gwarantować jego jakość, postanowiliśmy przeprowadzać mierzenie siły oderwania dla wszystkich typów naszych magnesów. Pod pojęciem siły oderwania rozumie się siłę, która jest konieczna do oderwania magnesu od metalowego podkładu (płyta stalowa o grubości 10 mm). Siłę oderwania mierzymy eksperymentalnie - nie używamy przybliżonych obliczeń!

Próby magnesów

Laboratorium badawcze

Próba przebiega tak, że umocujemy magnes na płycie stalowej wykonanej ze stali konstrukcyjnej gatunku 11 o grubości 10 mm. Płyta jest idealnie równa, polerowana. Za pomocą urządzenia do testowania płynnie zwiększamy siłę oderwania aż do chwili, kiedy dojdzie do oderwania magnesu od płyty stalowej. Zapisujemy siłę, przy której doszło do oderwania magnesu. Próbę, dla zapewnienia maksymalnej obiektywności 3 x powtarzamy i obliczamy średnią siłę oderwania.

Zwracamy uwagę na to, że wraz ze zmniejszaniem grubości stalowej płyty, na której jest umocowany magnes, obniża się siła oderwania magnesu - jest to naturalna właściwość materiałów magnetycznych.

Wykonamy również pomiar Państwa magnesów

Oferujemy również mierzenie siły oderwania (na życzenie również indukcji magnetycznej) dostarczonych przez Państwa magnesów, soczewek magnetycznych, magnesów manipulacyjnych i innych urządzeń magnetycznych. Posiadamy kilka różnych urządzeń do testowania i jesteśmy w stanie mierzyć siłę oderwania w interwale od 0 do 200 kN (co odpowiada ok. 20.000 kg)! Dla Państwa informacji 10 N = ok. 1 kg.

Uczynimy maksimum, abyśmy pomogli, ale zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeprowadzenia próby dostarczonego magnesu (np. w przypadku, kiedy mogłoby dojść do uszkodzenia naszych urządzeń do testowania).

Czy chcą Państwo przetestować magnesy?

Prosimy zwrócić się do nas. Każdemu klientowi wychodzimy maksymalnie naprzeciw.

Umówić testowanie