Bebny magnetyczne wynoszące

Magnetyczny dwupoziomowy bęben wynoszący (MBVD)

Magnetyczny bęben wynoszący dwupiętrowyBęben magnetyczny składa się ze statycznego rdzenia magnetycznego i obracającego się płaszcza z zabierakami wychwytującymi zanieczyszczenia metalowe.

Dolny bęben wychwytuje zanieczyszczenia metalowe z taśmy przenośnika, materiał niemagnetyczny jest dalej transportowany przenośnikiem.

Górny bęben odbiera zanieczyszczenia metalowe z dolnego bębna i przesypuje je do osobnego zsypu. Każdy bęben posiada własny silnik z przekładnią.

Podczas odbierania materiału między przenośnikiem i bębnem magnetycznym i dalej między obydwoma bębnami dochodzi do jego napowietrzania, co ułatwia oddzielanie metali od lepkiego materiału.

Zalety separatora

  • wysoko skuteczna dwustopniowa separacja
  • nadaje się też do materiałów lepkich
  • dwukrotne napowietrzenie – zwiększenie skuteczności separowania z lepkich materiałów

Jakie materiały separuje

  • Materiały sypkie  transportowane na przenośniku taśmowym o gorszej sypkości.
  • Materiały lepkie i trudne do separowania
 

Więcej informacji

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. Nasi doradcy techniczni postarają się niezwłocznie odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami

Zasada dwupoziomowej separacji