Separatory magnetyczne do ciekłych mieszanin – automatyczne czyszczenie

Separator magnetyczny - automatyczne czyszczenie Separator magnetyczny z automatycznym czyszczeniem służy do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych w strumieniu ciekłych substancji. Posiada bardzo silne magnesy neodymowe NdFeB,  które mają kilkakrotnie większą indukcję magnetyczną (siłę magnetyczną), niż klasyczne magnesy ferrytowe, które nie byłyby w stanie utrzymać metalowych zanieczyszczeń w cieczy.

Separator magnetyczny - automatyczne czyszczenieStandardowo produkowana jest średnica wejściowa i wyjściowa 50, 100, 150 (lewy obr.) i 250 mm (250 mm tylko w wersji z automatycznym czyszczeniem). Separator magnetyczny można też dostarczyć w wersji dwupłaszczowej do ogrzewania warstwy wewnętrznej (np. separacja z czekolady)..

 

Automatyczne czyszczenie separatora

Po uruchomieniu automatycznego procesu czyszczenia dojdzie do wysunięcia rdzeni magnetycznych z nierdzewnych rur do górnej części separatora, a woda płucząca  usunie wyłapane zanieczyszczenia metalowe.

Urządzenie posiada także zawór, za pomocą którego możemy przed czyszczeniem separatora wypuścić resztki materiału , pozostałe w korpusie.

Separator magnetyczny jest sterowany za pomocą elementów pneumatycznych FESTO, natomiast proces czyszczenia jest kontrolowany przez układ elektroniczny SIEMENS.

Więcej informacji

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. Nasi doradcy techniczni postarają się niezwłocznie odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami

Materiał przepływa przez separator

Separator wychwytuje zanieczyszczenia magnetyczne.

Materiał przepływa przez bypass

Separator czyści się

 

Pojemnik separacyjny - dwustopniowa separacja z mieszanek ciekłych

Separacja wtórna metalowych zanieczyszczeń wychwytanych separatorem przepływowym z automatycznym czyszczeniem.

Przebieg separacji w pojemniku separacyjnym

Separator magnetyczny z automatycznym czyszczeniem wychwytuje zanieczyszczenia metalowe z cieczy. Podczas automatycznego cyklu czyszczenia, zanieczyszczenia te są spłukiwane wodą lub dowolnym medium. Ciecz do spłukiwania wraz z wychwytanymi metalami jest wypuszczana do pojemnika separacyjnego  (na rysunku czerwone doprowadzenie).

Schemat pojemnika separacyjnego

W górnej części pojemnika separacyjnego (czerwony pojemnik) znajduje się bęben magnetyczny. Przez ten bęben magnetyczny przepływa do dolnej części pojemnika ciecz do płukania (zielony pojemnik). Bęben magnetyczny wychwytuje metale, a bęben dociskający wyciska z nich resztki cieczy. Dzięki temu odseparowane metale są niemal suche i gromadzą się w załączonym pojemniku (szary pojemnik).

Dużą zaletą teg€o rozwiązania technicznego jest to, że z dolnej części pojemnika ciecz do płukania można wykorzystywać ponownie do płukania separatora. Jest więc to układ zamknięty z minimalnymi stratami cieczy do płukania. Uzupełnianie lub kompletna wymiana cieczy do płukania jest tylko sporadyczna, co pozwala na oszczędności i zmniejszenie pracochłonności obsługi.

Gdzie używać pojemnika separacyjnego?

Wszędzie tam, gdzie nie można odprowadzać płynu do kanalizacji ze względu na jego zanieczyszczenie metalem.

Zalety pojemnika separacyjnego

  • wysoka skuteczność separacji magnetycznej
  • układ zamknięty separacji wtórnej – separator czyści się wciąż tą samą cieczą do płukania (woda, olej lub emulsja), co zmniejsza jego straty. Ciecz wymienia się tylko, co jakiś czas w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia i częstości czyszczenia separatora.
  • niskie koszty likwidacji wychwytanych zanieczyszczeń (likwiduje się tylko zanieczyszczenia metalowe, nie ciecz do płukania)
  • minimalne obciążenie ekologiczne
  • bez konieczności obsługi - oszczędność siły roboczej
  • dobrze widać, ile zanieczyszczeń metalowych wychwytuje separator

Więcej informacji

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. Nasi doradcy techniczni postarają się niezwłocznie odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami

 

 

Funkcja separatora

Suche odseparowane metale w pojemniku separacyjnym

Bęben magnetyczny wychwytuje metale, a bęben dociskający  wyciska z nich resztki cieczy.